Evo na kakve muškarce žene najviše padaju i zašto

Žene koje se osećaju ugroženo, bez obzira na to da li imaju stvarni razlog za to, padaju na dominantne muškarce koji svojom pojavom ulivaju strahopoštovanje

I ranije studije pokazale su da su dominantni muškarci privlačniji ženama koje žive u visoko kriminalizovanim sredinama. Novost je da to važi i za dame koje žive u relativno bezbednom okruženju, ali se ipak osećaju nesigurno i lakom metom za nasilnike. Ispitivano je da li je ova veza jača kad je reč o zločinima koji uključuju veći fizički i psihološki bol, ali odgovor je negativan. Žene su bile sklonije dominantnijim muškarcima i kad su se plašile teških napada poput silovanja i onih koji uključuju fizičko nasilje, ali i običnih pljački. Dominantnijim se, inače, smatraju muškarci sa jakim vilicama.                                                                                                                                                           novosti.rs