VIC: Mujo i doktor

48 Dolazi Mujo kod doktora..
– Slušaj doktore, situacija je ovaka. Znaš, imam ja prijatelja Hasu, a on ima ženu Fatu. Uu, što je dobra Fata. i tako kresnem ja Fatu, i baš naleti Haso. I izvadi pištolj, oće da ubije Fatu i zaustavim ga ja i kažem: ma stani objasnit ću ti, a ti Fato, de skuvaj meni jednu dužu i slađu, a Hasi jednu kraću kavu..
E ovako, ako ubiješ Fatu, ti češ u zatvor, a ja ću i dalje jabavat naokolo.. i šta si napravija?
– Ništa, drugi put, opet nas uvatija i izvadija pištolj, oće da ubije mene.. i zaustavim ga ja i kažem: ma stani objasnit ću ti, a ti Fato, de skuvaj meni jednu dužu i slađu, a Hasi jedni kraću kavu.. E ovako, ako ubiješ mene, ti češ u zatvor, a Fata će se i dalje jebavat s drugim.. i šta si napravija? ništa.
– Treći put, opet nas uvatija u krevetu i izvadija pištolj, oće da ubije sebe.. zaustavim ga ja i kažem: ma stani objasnit ću ti, a ti Fato, de skuvaj meni jednu dužu i slađu, a Hasi jednu kraću kavu.. E ovako, ako ubiješ sebe, ja i Fata ćemo se i dalje jebavat.. i šta si napravija? ništa.
– Četvrti put..
A doktor će:
– Dobro, dobro, a šta mi to pričaš?
– Pa bogamu, ‘oće li meni naškodit tol’ko kave? – kaže Mujo.[ads1][ads1]