VIC: Dve babe

58 Dvije babe pričaju o unucima. Jedna kaže drugoj:
– Moj je unuk skroz pošizio. Cijelu noć sjedi pred kompjuterom, tipka po tastaturi, pa nešto priča kompjuteru i telefon nikad nije slobodan. Ništa neće biti od njega.
Na to druga baba kaže:
– Moj unuk će biti doktor ili pilot.
– Otkud znaš? – pita druga baba.
– Pa kad god uđem u njegovu sobu šprice svuda i on viče baba ajde da letimo.[ads1][ads1]