EVO KAKO JE TITOVA MILICIJA ZNALA SVE: Tajni broj na ličnoj karti otkrivao je svakog u SFRJ!

Da li možda kod kuće u fioci čuvate staru ličnu kartu iz bivše SFR Jugoslavije? U njoj piše i da li ste li krivično osuđivani, iako to većina građana bivše države nije znala.

Na starim ličnim kartama na dnu prve leve i druge desne stranice postoje crvenom bojom ispisani brojevi koji su na obe strane.

Foto: Esprpeso.rs

 *Foto: Esprpeso.rs

Međutim, ukoliko se poslednja brojka na prvoj strani razlikuje od brojke na istoj poziciji na drugoj strani, to znači da je ta osoba krivično osuđivana onoliko puta koliko se te brojke razlikuju.

Naime, to je u bivšoj državi, pre svega policiji, pa onda i drugim državnim organima kojima su građani davali lične karte na uvid, bio prvi znak s kim imaju posla.

 

(EPK)