Nezaposlenim porodiljama 12.000 dinara mesečno, bebama 200 evra

Odbornici Skupštine grada Jagodine odlučili su da se nezaposlenim trudnicama i porodiljama, koje imaju prebivalište na teritoriji Jagodine, isplaćuje mesečna finansijska pomoć iz budžeta od 12.000 dinara.

Odbornici Skupštine grada Jagodine, danas su odlučili da se nezaposlenim trudnicama i porodiljama, koje imaju prebivalište na teritoriji Jagodine, isplaćuje mesečna finansijska pomoć iz budžeta od 12.000 dinara.

 

Svakom novorođenom detetu, nezposlenih rodtelja, kada se rodi, po 200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan stupanja na snagu ove odluke, a odluka stupa na snagu, retrogradno 1. januara 2017. godine i traje do 31. decembra 2017.

U obrazloženju se navodi da je “razlog za donošenje ove odluke briga lokalne samouprave da pruži socijaln zaštitu materijalno ugrozenim porodicama, a u cilju povećanja nataliteta”.

Prava iz ove odluke trudnice ostvaruju “do termina porođaja, a podordilje do navršene jedne godine života deteta”.

Sredstava su obezbeđena u budžetu Skupštine grada za ovu godinu, stoji u odluci.