VIC DANA : Istrazivanje

Napravili testiranje Švicarac, Slavonac i Bosanac.
Za 7 min treba ispeglati košulju, pojesti kilu kruha i maznut žensku.
Švicarac prvo ispegla košulju, pojede kruh i istekne tih 7 min.
Slavonac prvo pojede kruh, ispegla košulju i istekne tih 7 min.
Bosanac da ženskoj da pegla i dok je g… uspije pojesti kruh za 7 min.
POANTA:
Švicarac-prvo posao, zatim klopa, a ostalo ako se stigne
Slavonac-prvo klopa a onda posao, a ostalo ako se stigne
Bosanac-ako ne j…. one koji rade ne`š se kruha najest!!

Add Comment