VIC: razlika između sek*a, grupnog se*sa i ljubavi…

Dođe mali Perica iz škole i sav je u brigama.

– Šta je Perice? Što si tako zamišljen?, pita babica.

– Ma nikao, dobio sam domaći u školi, ali mi vi babica tu ne možete pomoći.

– Što ne? Pa pitaj!

– Moramo napisati kakva je razlika između seksa, grupnog seksa i ljubavi…

Razmišlja malo babica i kaže:

– Ma slušaj ti mene Perice, sad ću ti ja sve objasniti!

– Slušam!

– Za vreme rata, da sam jos bila mlada i dobrodržeća, jednog dana sam kopala

kuruzu i došao je jedan Švabo. Otkopčao je šlic i pokazao da bi on hteo onu

stvar gurnuti u mene… Kako je bil rat i ja sam bila u strahu, ja sam mu dala.

Švabo je svoje napravio i još mi je platil. To ti je bil se*s.

– Aha… Dobro…. A šta je onda grupni se*s??

– Je, drugi dan se švabo, s pet-šest kolegi… I ja sam opet

bila u strahu i tak su svi napravili svoje. I svi su pošteno platili. I to

ti je bil grupni se*s.

– Aha, dobro… A šta je onda ljubav?, pita Perica.

– Ma to su ti posle partizani izmislili da ne bi morali platiti….

Add Comment