VIC PERICA I MLADA

Ženio se Perica. Dan pred venčanje, pita Perica oca:
– „Tata, šta treba da radim prve bračne noći?“
Otac mu odgovori:
– „Sine, sve što radi žena, radi i ti isto!“
I tako, prve bračne noći, Perica uđe u sobu. Gleda njega žena, a Perica gleda nju. Žena se skine i Perica se skine, žena legne u krevet i Perica legne u krevet, žena digne noge i Perica digne noge. Zamisli se Perica i zbunjeno upita ženu:
– „I šta sad?“
A žena odgovori:
– „Sad čekamo nekoga da nas je*e.“

Add Comment