VIC DANA : LETOVANJE

Završili letovanje Lala i Sosa. Lala plaća račun, a Sosa pakuje kofere.
-Za korišćenje lifta sto dinara, – kaže i piše portir.
-Otkud to? – buni se Lala. – Mi ga nismo koristili. Bili smo u prizemlju.
-Šta ćete, bio vam je na raspolaganju. Dvesto dinara za korišcenje čamca…
-Pa ni vid’o ga nisam!
-Bio vam je, kao i drugim gostima, na raspolaganju… – kaže portir.- A sto dinara za bilijar.
-Auuuu, pa ni to nismo koristili.
-Aaaa, – obrecnu se portir sabirajući racun. – zašto niste, bio vam je na raspolaganju.Dakle, dve hiljade dinara, ukupno.
Uzeo Lala račun i pružio hiljadu dinara.
-Ostalo vi meni plaćate zato što ste svako veče spavali s mojoj Sosom.
-Molim vas, ne pričajte koješta! – ljutito će portir, – Mi je takoreći nismo ni videli.
-Vaša šteta. Bila vam je na raspolaganju…                                                 sledeci vic na strani 2 

Add Comment