VIC: Ljubili se Miloš i Ankica na klupi u parku i dolazi policajac…..

Ljubili se Miloš i Ankica na klupi u parku i dolazi policajac:

Oprostite, ne možete se ovde ljubiti, to je protivno javnom moralu, moraću vas kazniti.

Kada se policajac malo bolje zagledao, shvatio je s kim ima posla:

A to ste vi, ja se izvinjavam, nisam hteo smetati, samo vi nastavite.

A na to će Miloš:

Gospodine policajče, molim vas, samo nastavite raditi svoj posao, zakon je jednak za sve.

Idem ja i još jednom se izvinjavam.

Kad će Miloš jačim glasom:

Insistiram da nas kaznite, vi samo radite svoj posao!

Policajac uzme papir i olovku i počne pisati kazne:

Vi gospodine Miloše ćete morati platiti 200 evra kazne, a vi gospođo Ankice 600 evra.

Iznenađen Miloš upita policajca:

A zašto su nam kazne tako različite?

Policajac odgovara:

Gospodine Miloše, vi imate manju kaznu po zakonu jer ste uhvaćeni prvi put…  sledeci vic na strani 2

Add Comment