VIC : Kod zubara

Dolazi mlada zgodna pacijentkinja sa velikim grudima i kratkim minićem kod zubara.
Nakon pregleda, zubar uzima bušilicu da bi obradio pokvaren zub.
Oh, doktore! – reče ženska – Znate, radije bih opet rodila, nego sada pretrpela ovo bušenje!
Ooo, nema problema gospođo, samo za to moramo malo drugačije namestiti stolicu.                SLEDECI VIC NA STRANI 2

Add Comment