Zagonetka za genijalce: Pronađi na slici vlasnika psa

Nema ljepše razbribrige za moždane ćelije od optičkih iluzija i varki. Gledate, okrećete, obrćete u nadi da ćete vidjeti rješenje. E, pa ova ja najgora od svih.

zagonetka-pas

Na ilustraciji vidimo psa sa ogrlicom, a ispod slike se od nas traži da pronađemo vlasnika ovog psa. Tu je on, samo je potrebno da se malo udubite. Kažu da samo genijalci mogu da ga nađu na keca.

Mi smo potrošili prilično vremena i konsultovali smo se međusobno u redakciji da bismo vidjeli rješenje. Poslije debate smo konačno vidjeli neobičnog vlasnika. Da li ga vi vidite?

Ako niste uspjeli da ga pronađete – pogledajte rješenje na  stranici broj 2

Add Comment