AUSTRALIJA DAJE VIZE: Kuvari, konobari i ugostiteljski menadžeri najtraženiji

Kuvari, konobari i ugostiteljski menadžeri za rad u kafićima i restoranima i dalje su na listi najpopularnijih zanimanja za “uvoz” iz inostranstva, na osnovu kontroverzne vize 457.

Prema podacima Ministarstva za useljeničke poslove, zaključno s 30. junom ove godine, u Australiju je došlo 108.870 radnika iz inostranstva koji su nosioci vize 457 (za radnike sa stručnim kvalifikacijama iz inostranstva).

Ukoliko se podaci o broju odobrenih viza uporede s brojem izdatih godinu dana ranije, onda se zaključuje da je broj odobrenih viza bio za 25 odsto manji.
Predstavnici sindikata i eksperti za useljeničku politiku iznose zabrinutost zbog visokog broja migranata, koji dolaze sa privremenim boravišnim vizama sa pravom na zaposlenje jer, kako tvrde, time povećavaju stopu nezaposlenosti u Australiji.

Procene su da najmanje milion migranata u Australiji boravi na nekoj vrsti vize, koja im omogućava privremeni boravak i pravo rada, među kojima su i nosioci viza 457.
Na prostoru Australije 52.000 ljudi dobilo je vizu 457 tokom finansijske 2013/14, od čega je za kvalifikovane kuvare odobreno 2.720 viza, slede konobari sa 2550, potom menadžeri u ugostiteljstvu 2.070, kompjuterski programeri 1.900, specijalisti za marketing 1.470, univerzitetski predavači 1.290 i 1.270 lekara opšte prakse.

U Viktoriji je izdato 960 viza za kuvare, 880 za konobare, 560 za programere, 430 za menadžere za rad u kafićima ili restoranima, 370 za nastavnike u visokom obrazovanju, 350 za kompjuterske inženjere i 350 za poslovne analitičare. Svi su ostvarili pravo na rad po vizi 457.

Ukoliko se pogleda zemlja porekla migranata sa dobijenim vizama, najviše ih je došlo iz Indije 23,2 odsto, Velike Britanije 18,3 i Irske 7,2 odsto.

Između maja i juna ove godine, broj zahteva za zapošljavanje stručnjaka iz inostranstva povećan je za devet odsto, na 5.010.

(BalkansPress)

Add Comment