Chat DANA: Prijatelja mu objasnio šta je promašena investicija!

Prijatelju šta je to
promašena investicija? ?

Šta? ?

To je, kad ti kući
gajiš duvan, a žena

Add Comment